Being a freshie Isko

Q: Ano ang pinakamasayang parte ng pagiging isang UP student? (What is the most exciting or the happiest part in a life of a UP student?)

A: Siguro yung pagkatuto hindi lamang sa loob ng paaralan, kundi maging sa labas nito. Kahit na freshie pa lang ako, halos tumitirik na ang mga mata ko sa mga isyung kinakaharap ng UP at ng lipunang kinagagalawan natin. Pero okey lang yun, sa katunayan kapag may nababasa o nakikita akong mga isyu through campus newspaper (at sa mga rallies sa labas ng college namin at maging sa social media), I get to discuss them with my parents (sa wakas, may napapag-usapan na kaming matino). Siguro nagkaroon na rin ng pagbabago sa mga pananaw ko at naging mas open-minded ako. Masaya rin yung nakipamuhay kami sa mga marginalized communities (at saka yung welcoming ambiance nila) at alamin ang tunay na kalagayan ng ating mga kababayan.
Well, dahil freshie pa lang ako, for sure marami pa akong matututunan at mararanasan sa loob ng pamantasan na alam kong di ko makukuha kung mas pinili ko ang ibang unibersidad.

(Maybe learning not only in the four corners of a classroom, but also outside it. Even though I am still a freshman, my eyes are already on wheels and weary as I encountered the issues concerning the University and the society we dwell in. But that’s all right, in fact, whenever I read or see issues through campus newspapers (and through rallies and mass demonstrations outside our college, and even at the social media), I get to discuss them with my parents (finally, we got something to talk about seriously). Probably my views had undergone changes and I became more open-minded. The fact that we lived just like those people from marginalized communities even only for a few days (and also their welcoming ambiance) and that knowing the true and unmasked condition of our countrymen made me very grateful.
Well, since I am still a freshman, for sure I still have more things to learn and experience inside the University which I know I won’t have any opportunity to get or attain if I chose other universities.)

Link: http://ask.fm/suejutakeshi/answer/112632664930

Advertisements

Your thoughts are valuable. Share them.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s